Page 15 - JokaDeliciousMeatCollection2020
P. 15

BESCHIKBAARHEID / disponibilité                   B/ enkel op bestelling
                      uniquement sur commande
                   Bepaalde producten in deze Joka Collection zijn niet uit voorraad leverbaar. Dit
               zijn vaak producten die (dag)vers worden geproduceerd en/of een korte houdbaarheids-
               datum hebben. Deze productnamen zijn altijd voorafgegaan met: B/.

               Certains produits de cette Collection Joka ne sont pas disponibles de stock. Il s’agit géné-
               ralement de produits qui sont fabriqués le jour même et/ou dont la date de péremption
               est courte. Les noms de ces produits sont toujours précédés de : B/.


                   BS/ seizoensgebonden
                      saisonnier
                   Daarbovenop kan het ook dat sommige van deze producten slechts in bepaalde
               periodes van het jaar verkrijgbaar zijn. De naam van deze producten wordt dan voorafge-
               gaan met: BS/.
               En outre, il est également possible que certains de ces produits ne soient disponibles
               que durant certaines périodes de l’année. Le nom de ces produits est alors précédé
               de : BS/.                   Informeer steeds bij Joka naar de exacte
                   bestel- en levermogelijkheden.

                   Renseignez-vous toujours auprès de Joka
                   des possibilités de commande et de livraison.


               allergenen / allergènes

                   allergenenvrij / sans allergènes

                   glutenvrij / sans gluten


                   lactosevrij / sans lactose

               De in deze catalogus vermelde aan- of afwezigheid van allergenen kan omwille van
               Europese richtlijnen of marktomstandigheden steeds wijzigen. Ze is dus nooit bindend,
               maar louter ter indicatie. Gelieve steeds de actuele technische fiche te raadplegen.

               La présence ou l’absence d’allergènes mentionnée dans ce catalogue peut toujours chan-
               ger en raison de directives européennes ou suite à l’évolution des conditions du marché.
               Cette mention n’est donc jamais contraignante mais purement indicative. Veuillez tou-
               jours consulter la dernière fiche technique.       www.jokajoka.com                                              13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20