Page 9 - JokaDeliciousMeatCollection2020
P. 9

Het Joka Kwaliteitscharter               Iedereen zegt - al te makkelijk - dat ze topkwaliteit aanbieden…

               Bij Joka trekken we ons niets aan van concurrentie. We gaan altijd onze eigen - bijzon-
               dere - weg. De weg die niemand volgt, is volgens ons, de vakmensen van Joka, de beste
               weg. Doorons te onderscheiden en door daadwerkelijk het verschil te maken, komen
               klanten steeds terug. Ook het clienteel van onze Joka-klanten is trouw aan die heerlijke
               smaken die ze nergens anders kunnen vinden.


               Niet enkel die excellente onderscheidende smaken, maar ook effectief hoogstaande kwa-
               liteit zijn belangrijk. Topkwaliteit is prioritair: van boer tot bord. De meeste producten
               worden gemaakt van vlees afkomstig van boeren die het goed hebben. Het zijn boeren
               die eerlijk betaald worden voor hun werk, voor hun kwaliteit die ze leveren, voor het
               dierenwelzijn en hun respect voor het milieu. Daar voelen wij van Joka ons het best bij,
               maar ook u als vakman en finaal de consument vaart hier wel bij.


               Dat ‘eerlijk is heerlijk’-vlees wordt door de boer naar ambachtelijke producenten ge-
               brachtdie speciaal voor Joka recepten hebben ontwikkeld en op kleine schaal de beste
               charcuterie tot bij u brengen. Bovendien zijn de meeste recepten ook goedgekeurd door
               de consument. Steeds wordt er een groep aangesteld om mee te werken aan blindproe-
               verijen. Ten minste 75 % van deze mensen moet het Joka-recept als lekkerste ervaren.
               Als dat geen garantie is voor kwaliteit!

               Als wij spreken over kwaliteit, dan is dat niet gewoon omdat het lekker is,
               bij Joka is kwaliteit prioriteit en klopt het volledige verhaal.

               La Charte de qualité de Joka               Nombreux sont les commerçants qui prétendent, trop facilement, qu’ils proposent une
               qualité supérieure…

               Chez Joka, nous ignorons la concurrence. Nous suivons toujours notre propre voie. Selon
               nous, la voie que personne n’emprunte est la meilleure. En nous distinguant et en faisant
               réellement la différence, nos clients reviennent toujours. De plus, la clientèle de nos
               clients Joka est fidèle à ces goûts exquis qu’elle ne retrouve nulle part ailleurs.

               Non seulement ces goûts succulents mais aussi une qualité supérieure sont essentiels.
               Nous accordons la priorité à la qualité : de l’éleveur à l’assiette. La majorité des produits
               sont fabriqués à base de viande issue d’éleveurs qui travaillent dans les règles de l’art. Ce
               sont des éleveurs qui reçoivent un prix équitable pour leur travail, pour la qualité qu’ils
               fournissent, pour le bien-être animal et pour leur respect de l’environnement. Chez Joka,
               nous nous sentons en parfaite harmonie avec cette vision, mais vous, en votre qualité de
               professionnel, et enfin le consommateur en tirez également des bénéfices. Cette viande
               exquise et équitable est fournie par l’éleveur aux producteurs artisanaux qui ont dévelop-
               pé des recettes spécialement pour Joka et qui vous fournissent la meilleure charcuterie
               à petite échelle. En outre, la plupart des recettes sont également approuvées par le con-
               sommateur. Un groupe est systématiquement désigné pour participer à des dégustations
               à l’aveugle. Au moins 75 % de ces personnes estiment que la recette Joka est la meilleure.
               Que rêver de mieux comme garantie de qualité !


               D’ailleurs, lorsque nous évoquons la qualité, nous ne parlons pas simplement d’une
               saveur exquise mais bien de la qualité comme priorité de Joka et autour de laquelle
               s’articule toute son histoire.

       www.jokajoka.com
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14